Pénzügyi panasz, fogyasztóvédelem hitelt felvevőknek

Marosi Nikoletta Marosi Nikoletta
2019. március 28.

Manapság már szinte mindenki igénybe vesz valamilyen pénzügyi szolgáltatást, például amikor felveszünk egy személyi kölcsönt és vállaljuk a törlesztőrészletek fizetését. Ideális esetben minden gördülékenyen zajlik a hitelfelvétel során és a későbbiekben sem merülnek fel olyan problémák, amik reklamációra adnának okot.

A személyi kölcsön igénylésekor azonban előfordulhat, hogy az ügyintézőtől nem kapunk teljeskörű tájékoztatást, aminek következtében nem tudunk pénzügyileg előnyös döntést hozni. Ha ügyfélként bármilyen kifogásunk támad a pénzintézetek által nyújtott hiteltermékekkel kapcsolatban, akkor jogunk van ahhoz, hogy az előírásoknak megfelelő módon hangot adjunk a panaszunknak.

Banki tájékoztatás hitelfelvétel előtt

A személyi kölcsön felvételekor a tájékoztatáshoz való jog mind közül az egyik legfontosabb jog, amely ügyfélként megillet minket, hiszen csak akkor tudunk felelősségteljes döntést hozni, ha minden szükséges információ a rendelkezésünkre áll. Az ügyféltájékoztatás nem választás kérdése, ugyanis törvény szabályozza, hogy a szolgáltatónak pontosan miről kell informálnia az ügyfeleket.

A hitelszerződés megkötése előtt a banki ügyintézőnek tájékoztatnia kell minket a pénzügyi termékekről, szolgáltatásokról, a kamat mértékéről, a kamatszámítás módjáról, az egyoldalú kamatmódosítás feltételeiről, valamint az árfolyamkockázatokról. Továbbá információkat kell szolgáltatnia az általános szerződési feltételekről, a hitelszerződés felmondásának, megszüntetésének lehetőségeiről és az adatvédelmi szabályokról.

Mindezek mellett el kell mondania azt is, hogy mi történik abban az esetben, ha a személyi kölcsönszerződéssel kapcsolatban panaszunk merül fel és kihez fordulhatunk, ha elő szeretnénk terjeszteni a kifogásunkat és kérjük az ügy kivizsgálását.

Fogyasztóvédelem hitelt felvevőknek
Személyi kölcsönnel kapcsolatos panasztétellel szerencsés tisztában lennünk

 

Személyi kölcsönnel kapcsolatos panasztétel

Ha a futamidő alatt meglepetésként ér minket, hogy a felvett hitel költségei hirtelen megnőnek és ennek következtében magasabb lesz a THM, akkor jogosan gondolhatjuk, hogy félreinformáltak minket vagy felületes tájékoztatást kaptunk a bankban. Ugyanez a helyzet akkor is, ha utólag derül ki, hogy borsos ára van a futamidő meghosszabbításának vagy más jellegű szerződésmódosításnak, holott erről sem esett szó korábban.

A személyi kölcsönnel kapcsolatos panasz felmerülésekor dönthetünk arról, hogy szóban vagy írásban jelezzük a bank felé a kifogásunkat. Szóbeli reklamáció esetén fel kell keresni a pénzintézet ügyfélszolgálati irodáját. A telefonon keresztül lebonyolított panaszkezelésről hangfelvétel készül, ami 5 éven keresztül megőrzésre kerül. Amennyiben igényt tartunk rá, akkor ez idő alatt kérhetjük a felvétel visszahallgatását banktól.

A szóbeli panasztétel esetén a szolgáltatónak azonnal intézkednie kell az ügyben. Ha erre valamilyen oknál fogva nincs lehetőség, akkor az ügyintézőnek jegyzőkönyvet kell kiállítania a megkeresésről, melyet aláírásunkkal el kell foganunk. Az írásbeli reklamáció személyesen, postai úton, elektronikusan és telefaxon is lebonyolítható. Az offline vagy online dokumentum kézhezvételétől számított 30 napon belül választ kell kapnunk. A levél vagy a fax megküldésekor fontos, hogy a dátum leigazolható legyen.

Vitarendezési fórumok hitelügyben

Fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhetünk a Magyar Nemzeti Banknál, ha nem kapunk választ a reklamációnkra vagy azt tapasztaljuk, hogy a panaszkezelés nem a törvényben leírtak szerint zajlik a pénzintézetnél.

Ezt minden esetben írásban kell megtennünk, a kérelmünket személyesen, postai úton vagy elektronikusan juttathatjuk el a megfelelő címre. Az MNB-n kívül a Pénzügyi Békéltető Testület és a Bíróság is lehetőséget kínál a vitarendezésre.

Annak érdekében, hogy elkerüljük a problémás helyzeteket, a kölcsönszerződés aláírása előtt érdemes használnunk a hitelkalkulátort, ami minden esetben pontos adatokat szolgáltat.

Friss hírek

Szakmai tartalmak