InstaCash Kft. (Többes ügynök) közvetítői tájékoztatója

Tartalomjegyzék

  InstaCash Kft. (Többes ügynök) közvetítői tájékoztatója

   

  CégnévInstaCash Korlátolt Felelősségű Társaság
  A cég rövidített elnevezéseInstaCash Kft.
  Székhely és levelezési cím1163 Budapest, Borotvás utca 2. 4. em. 9.
  Cégjegyzékszám01-09-328893
  Adószám26500469-2-42
  JogállásPénzpiaci többes ügynök (2013. évi CCXXXVII. törvény), 

  aki a jelen dokumentumban felsorolt pénzügyi intézmények megbízásából jár el pénzügyi szolgáltatások közvetítése céljából

  Engedély száma és kelteH-EN-I-6/2020 (2020. január 07.)
  Felügyeleti szervMagyar Nemzeti Bank

  Felügyeleti nyilvántartási száma (törzsszám): 26500469

  Felügyeleti nyilvántartás (link): https://intezmenykereso.mnb.hu

   

  Közreműködő közvetítő alvállalkozó részvétele esetén:

  Közvetítést végző természetes személy neve:Szöllősy Attila Zsolt
  A Többes ügynök alatt álló (a Többes ügynök megbízásából eljáró) Közvetítői Alvállalkozó cégneve:Credithome Service Kft.
  Közvetítői Alvállalkozó székhelye 

  (levelezési cím azonos):

  2120 Dunakeszi, Pihenő utca 22.
  Jogállása: 

  A Credithome Service Kft. az InstaCash Kft megbízott közvetítői alvállalkozója.

  A Közvetítői Alvállalkozó a Többes ügynök alatt álló alvállalkozó, aki a Többes Ügynök megbízásából jár el.

   

   

   

  Tisztelt Ügyfelünk!

   

  Ezúton tájékoztatjuk, hogy az InstaCash Kft. (székhely: 1163 Budapest, Borotvás utca 2. 4. em. 9. Cégjegyzékszám: 01-09-328893, adószám: 26500469-2-42, a továbbiakban Társaság) az alábbiakban felsorolt pénzügyi intézmények többes ügynöki megbízásából jár el:

  • MKB Bank Nyrt.
  • Takarékbank Zrt.
  • UniCredit Bank Hungary Zrt.
  • Raiffeisen Bank Zrt.
  • Magyar Cetelem Bank Zrt.

   

  Díjazás: A Társaság az általa ellátott feladatokért az őt megbízó Banktól közvetítői díjazásában részesül, a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. A közvetítői díj összeg a tájékoztatás időpontjában nem ismert. Az Ügyfelek számára más – pénzügyi szolgáltatás vagy biztosítás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat nem számít fel.

   

  Fogyasztónak kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás mértéke: A Társaság a fogyasztó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól a fogyasztónak kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által a Társaság részére fizetendő díjazás mértéke. A fogyasztó ezen tájékoztatás kérésére az 53/2016. (XII.21.) NGM rendelet alapján jogosult.

   

  A Társaság pénzügyi szolgáltatásai tekintetében hiteltanácsadási[1] tevékenységet nem végez, hiteltanácsadást nem nyújt.

   

  A Társaság és az általa közvetítői tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során okozott kárért a Társaság felel.

   

  A Társaság tevékenységével kapcsolatban esetlegesen felmerülő panaszt, incidenst az alábbi elérhetőségek valamelyikén tud benyújtani

  • Írásban: 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 22. fszt. 2.
  • Telefonon: +36 1 755 5147
  • E-mailben: info@instacash.hu

   

  A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél eljárást kezdeményezhet az alábbi szervezeteken keresztül:

  • Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, levelezési címe: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172., telefon: 06-1-489-9700, 06-80-203-776, internetes elérhetősége: penzugyibekeltetotestulet.hu, e-mail-cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu, székhelye: MNB 1054 Budapest, Szabadság tér 9., pénzügyi panasz elektronikus ügyintézése ügyfélkapun (www.magyarorszag.hu) keresztül; vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint az illetékes bírósághoz fordulhat.
  • Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ (a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek megsértése esetén, levelezési címe: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest, Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., telefon: +36 (1) 428 2600, e-mail-cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu, és Ügyfélkapun keresztül fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet.
  • Bíróság.

   

  Bármely esetben, illetve nem fogyasztónak minősülő ügyfél a polgári perrendtartás szerint illetékes bírósághoz fordulhat.

   

  A Társaság felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank, ennek megfelelően szerepel a Magyar Nemzeti Bank által közvetítőkről vezetett nyilvántartásban. A nyilvántartás adatai a Magyar Nemzeti Bank honlapján bárki számára, naprakészen elérhetőek.

   

  A Társaság felhívja az Ügyfél figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára. A honlap célja, hogy a pénzügyi termékeket, szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztókat ellássa általános, széleskörű tájékoztatással, valamint panaszaik vagy jogsérelmeik orvoslásával, a tudatos pénzügyi döntéshozatal érdekében és hogy megvédje Önt a tisztességtelen vagy jogosulatlan szolgáltatói gyakorlatoktól A Társaság továbbá az Ügyfél figyelmébe ajánlja az MNB által készített eladósodás veszélyeiről szóló tájékoztatást, valamint a tudatos hitelfelvételről szóló információs anyagot.

   

  InstaCash Kft.

  [1] Hiteltanácsadásnak minősül a Hpt.6. § (1) bekezdésének 42.a) pontja alapján: a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó – a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő – személyre szabott ajánlások adása

  Vedd fel velünk a kapcsolatot!

  Kérdésed van?

  Kérjük írd meg nekünk kérdéseidet, szakértő kollégánk pedig hamarosan felveszi veled a kapcsolatot! Ne felejtsd el megadni a telefonszámod és az email címedet is!

  1015, Budapest, Szabó Ilonka utca 22.
  +36 1 755 5147
  info@instacash.hu