A munkaviszony a munkajogban a Munka Törvénykönyvében megfogalmazott olyan jogviszony, mely munkavégzésre irányul. A munkáltató és munkavállaló között létrejött munkaviszonyt, munkaszerződés keretein belül határoznak meg. Természetesen a munkaszerződésnek minden törvényileg előírt feltételt tartalmaznia kell, továbbá még szerepelnie kell benne a munkabérnek és a munkakörnek, amiben a munkavállaló fog dolgozni.

A munkavégzés történhet megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban, valamint munkaviszony formájában, de létezik tanulói, hallgatói jogviszony is. Ezek egymástól eltérő jogviszonyok, így a rájuk vonatkozó jogi szabályok is eltérnek egymástól.

Munkaviszony alanyai a munkavállaló és a munkáltató. A munkaszerződés formai és tartalmi követelményeit a 2012. évi I. törvényben határozzák meg, illetve ezt megelőzően a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényt határozta meg.

A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei:

  • munkabér összege
  • munkavégzés helye
  • munkakör
  • további természetes elemei még a napi munkaidő és a munkaviszony időtartama (csak akkor kell beleírni, ha a törvényileg alapértelmezettől eltérnek, tehát nem napi 8 óra és nem határozatlan idő)

Hogyan jön létre a munkaviszony? 

Munkaviszonyról akkor beszélhetünk, ha egy magánszemély munkavégzésre irányuló tevékenysége önállótlan, függő munkaként jelenik meg, vagyis a munkáltatóval szemben alárendelt viszonyban van. Ez utóbbit pedig utasítási jog illeti meg.

A munkaviszony létrejöttéhez határozott vagy határozatlan idejű munkaszerződést kell kötni, méghozzá írásban. A munkaszerződésben a felek mindent meghatározhatnak, kitérhetnek egyedi vállalásokra, de ezek jogszabállyal ellentétben nem állhatnak, kivéve, ha ez a munkavállalóra nézve teremt kedvezőbb feltételeket.

A munkaviszony legtöbbször a munkavállalót védi, a megszüntetés esetei, a felmondási tilalmak és a kötelező juttatások is mind az alárendelt szereplőt védik. Törvényileg akivel munkaviszonyt létesítettek, azt napi 8 órás munkaidő mellett (heti 40 órás munkaidő) legalább a mindenkori minimálbér megilleti.

A próbaidő a munkaviszony egy speciális időszaka, amikor bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja még a munkaszerződést – indoklás nélkül.

A munkaviszony atipikus formái

A Munka Törvénykönyvében atipikus foglalkoztatási formákat is találunk:

  • Határozott időre szóló munkaviszony, amikor egy adott időre vagy projektre vesznek fel munkavállalót. A munkaszerződésbe bekerül a határozott idő meghatározása, egyebekben pedig a munkaszerződés és tájékoztatás tartalma, illetve a munkaviszony tartama alatti szabályok azonosak.

  • Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a munkavégzés kevesebb, mint napi 8 óra, és ez eltéréseket okoz bérezésben, szabadságolásban is.

  • A távmunka, home office egyre gyakoribb. Szabályaik részletesebbek, hiszen ennek lényege, hogy a munkavállaló saját otthonából dolgozik. Így írásba kell foglalni pl.az ellenőrzés módját, az utasítások kiadásának módját, a kommunikációs csatornákat stb.

  • Diákmunkák harmadik fél által közvetítve. Ebben az esetben a munkavállaló tagnak nincs állandó munkavégzési, a közvetítő szövetkezetnek pedig nincs állandó foglalkoztatási kötelezettsége.

Munkaviszony felmondása

  • Határozott idejű munkaviszony és munkaszerződés esetén a munkaviszony megszűnése a szerződésben meghatározott dátummal lép hatályba.

  • Határozatlan idejű szerződéseknél lehet rendes felmondás, rendkívüli felmondás, és közös megegyezés.

Rendes felmondásnál az egyoldalú döntést a munkavállaló nem köteles indokolni, de a munkáltató köteles írásba adni a felmondási okot is. Ebben az esetben a felmondási időt le kell dolgozni.

Rendkívüli felmondás esetén szintén egyoldalú, írásos nyilatkozatról van szó, de ezt mindkét fél indokolni köteles. A rendkívüliség oka nyomós kell, hogy legyen: kötelezettségnek szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben történő megszegése. Ha a munkavállaló adta be ezt jogszerűen, akkor felmondási idő és végkielégítés vagy kárpótlás is megilleti.

Közös megegyezés esetén a felek megállapodnak a felmondási időben, annak letöltésében vagy kifizetésében, a végkielégítésben stb. Általában egy konfliktus helyzet békés rendezése is szülhet közös megegyezéses felmondást.