A THMteljes hiteldíj mutató a hitel szolgáltató felé fizetendő valamennyi költségét tartalmazza, melyek egy küön bekezdésben kerülnek részletezésre. Nem tartalmazza viszont a kölcsön folyósításával nem összefüggő díjakat. Ilyenek lehetnek a késedelmi kamat, törlesztési biztosítás díja, szerződésmódosítási díj, előtörlesztési díj. Amennyiben a futamidő alatt változik a kölcsön kamata, a THM az ebből eredő változást sem tükrözi. Az MNB honlapja feltünteti, hogy fair banki szabályok szerint a THM nem lehet nagyobb az aktuális jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékénél.

A THM jogszabályi háttere

A Teljes hiteldíj mutató meghatározását a 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szabályozza1. A rendelet előírásait azoknál a hiteleknél kell alkalmazni, melyek a 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) hatálya alá tartozó hitel és pénzügyi lízing (a továbbiakban együtt: hitel) szabályozása alá esnek.

Gyakorlatilag valamennyi pénzügyi szolgáltató által nyújtott hitel és lízing termékeknél kötelező a THM számítása és feltüntetése.

A bankok üzleti gyakorlatában gyakran találkozni olyannal, hogy a THM-et sávosan, vagy -tól kiegészítéssel tüntetik fel. Ez elsősorban  figyelemfelkeltés céljából megjelentetett reklámok eszköze, de nagyon fontos, hogy amikor az ügyfél konkrét ajánlatot kér és kap a pénzügyi szolgáltatótól, pontosan, az adott ügyletre kiszámított THM értéket kapjon, legkésőbb a hitelszerződés aláírását megelőzően.

A sávos megjelentetés oka az, hogy a THM értéke minden egyes hitelösszeg, futamidő és kamat kombináció esetén eltérő lehet. Lényeges, hogy a konkrét hitel ajánlat paraméterei miatt könnyedén előfordulhat, hogy az ügyfélnek kiszámított THM sokkal magasabb, mint a reklámokban megjelentetett minimum THM. A hitelfelvevő számára egyértelműen ki kell derülnie, miért tér el az ő ajánlatának THM értéke a reklámban szereplőtől.

A Teljes hiteldíj mutató szükségessége

A THM értékének meghatározását és nyilvánosságra hozását az az igény hozta létre, hogy a pénzügyi szolgáltatók különböző formában tájékoztatták az ügyfeleket a felvenni kívánt hitel paramétereiről. A hitel költségei átláthatatlanok voltak és a különböző ajánlatok nehezen voltak összehasonlíthatók. A Teljes hiteldíj mutató bevezetésével a különböző banki ajánlatok összehasonlíthatóvá váltak.

A THM tartalma és számításának módja

A Teljes hiteldíj mutató tartalmát a jogszabály tartalmazza. A már említett rendelet szerint:

  1. § (1) * A teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM) számításánál figyelembe kell venni a fogyasztó által a hitelszerződés és a lízingszerződés (a továbbiakban együtt: hitelszerződés) kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a hitelhez kapcsolódó szolgáltatások költségeit, ha a hitelező vagy a lízingbe adó (a továbbiakban együtt: hitelező) számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a hitelező előírja, ideértve különösen
  2. a) a fogyasztó által felajánlott fedezet értékbecslésének díját,
  3. b) építésnél a helyszíni szemle díját,
  4. c) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket a (3) bekezdés f) pontjában foglalt kivétellel,
  5. d) a hitelközvetítőnek fizetendő díjat,
  6. e) * az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját – ide nem értve az ingatlan megvételével kapcsolatos díjakat -, valamint
  7. f) * a biztosítás és garancia díját.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásánál, ha a fogyasztó által igényelt számlatípus még nem ismert, a hitelezőnél elérhető legkedvezőbb feltételekkel kínált számlatípust kell figyelembe venni, amelynek igénybevételéhez a hitelhez nem kapcsolódó feltételek teljesítése nem szükséges.

Fenti paragrafusból egyértelműen megállapítható, hogy minden egyéb díj, amit a hitelintézet felszámít nincs benne az ügyfél számára kiszámított THM-ben, ezért lényeges, hogy az ügyfelek a szerződés aláírása előtt érdeklődjenek ezekről a díjakról.

A THM számítása a következő képlet alapján történik a rendelet 1. számú melléklete szerint:

Ck:a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel,
Dl:az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege,
m:a hitelfolyósítások száma,
m’:az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma,
tk:az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0,
sl:az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve,
X:a THM értéke.
  1. * Az egyenlet átírható egy egységes összeg és a pénzáramlás fogalmának felhasználásával (Ak), amely lehet pozitív vagy negatív, más szóval megfizetett vagy megkapott az 1 és n közötti, években kifejezett időszak során, azaz:

ahol „S” a pénzáramlás jelenlegi egyenlege. A kétirányú pénzáramlás egyenlősége esetén ennek értéke nulla.

A THM haszna a hitelfelvevők szempontjából

A hitelfelvevők nehezen igazodnak el a rengeteg banki ajánlat között. A THM célja az, hogy segítse a hitelfelvétel iránt érdeklődőket abban, hogy a különböző paraméterekkel rendelkező ajánlatokat összehasonlíthassák. Annak, hogy a THM értéke alapján két ajánlat összehasonlítható legyen az szükséges, hogy a hitelösszeg és a futamidő megegyezzen. Ha ez adott, akkor a kát ajánlatra kiszámított Teljes hiteldíj mutató értéke megmutatja, melyik a kedvezőbb ajánlat. A kedvezőbb az alacsonyabb THM-mel rendelkező lesz.

A THM korlátai

A THM két szempontból lehet megtévesztő a hitelfelvevők számára.

Egyrészt nem alkalmas a különböző összegű és futamidejű ajánlatok összehasonlítására. Mivel a kamaton kívül a THM-be bekalkulált díjak, összegek általában fix díjak, hatásuk a THM-re függ a futamidő hosszától. Ezért egy hosszabb futamidejű hitel alacsonyabb THM-el rendelkezik, mint egy rövidebb futamidejű hitel.

Másrészt félrevezető lehet azt gondolni, hogy az alacsony THM miatt lesz olcsóbb a hitel. Valójában a hitel “ára” – a kamatok és díjak akkor lesznek a legalacsonyabbak, ha minél rövidebb idő alatt fizetik vissza a hitelt. Egy hosszú futamidejű hitelre összességében tehát többet fizet ki az adós. A bankok úgy próbálják a hosszabb futamidő felé terelni a hitelfelvevőket, hogy a rövidebb futamidőkhöz magasabb kamatot ajánlanak, ami miatt a havi törlesztőrészlet is magasabb lesz. Ez pedig elrettenti a hitelfelvevőt és a hosszabb futamidőt választja, az alacsonyabb kamat és THM miatt.

Fentiek miatt fontos, hogy az érdeklődők megkapják a megfelelő szintű tájékoztatást a THM korlátairól is2.

1 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000083.kor

2 https://instacash.hu/tudastar/a-thm-rol-egyertelmuen/