Mit jelent a kezesség? A kezességi szerződésben a kezes arra vállal garanciát, hogy amennyiben a kötelezett nem képes fizetni, akkor ő teljesíti a kötelességeket a jogosult javára. A kezességi szerződést minden esetben kötelező írásban megkötni. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a kezes kötelessége nem válhat terhesebbé, mint amilyen az a szerződés…
Antal Tamás

Antal Tamás

június 5, 2023

0 hozzászólás

Mit jelent a kezesség?

A kezességi szerződésben a kezes arra vállal garanciát, hogy amennyiben a kötelezett nem képes fizetni, akkor ő teljesíti a kötelességeket a jogosult javára. A kezességi szerződést minden esetben kötelező írásban megkötni. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a kezes kötelessége nem válhat terhesebbé, mint amilyen az a szerződés megkötésekor volt. A kezes nem csupán fedezettel felel a kötelezettségért, hanem teljes vagyonával. A kezességi szerződés egy úgynevezett mellékkötelezettség a hitelszerződés során, amely a kezes és a jogosult között jön létre. Ha a kötelezett kötelessége megszűnik, akkor a kezesség is megszűnik. A kezesség fogalmával leggyakrabban hitelek és kölcsönök felvételekor találkozhatunk, ahol a jogosult a hitelt nyújtó bank, a kötelezett pedig a kölcsön felvevője. Mindent összegezve kijelenthető, hogy a kezesség alapvetően egy biztosíték a bank számára.

A kezesség és a hitelbírálat kapcsolata

A hitelezési biztosítékok megkönnyítik a hitelfelvevők részére a hitelhez való hozzájutást. A hitelezési biztosítékoknak 2 nagyobb csoportját különböztetjük meg, a dologi és személyi biztosítékok körét. A dologi biztosíték esetében meghatározott vagyontárgy szolgál biztosítékul, valamint, hogy a jogosultat dologi hatályú kielégítési jog illeti meg. Személyi biztosíték esetén a biztosítékot egy személy pótlólagos kötelezettség vállalása jelenti. A dologi biztosítékok tipikus alapja a zálogjog, a személyi biztosítékoké pedig a kezesség.

A kezesség egyfajta személyi biztosíték. Alapvető gazdasági funkciójának tekinthető, hogy biztosítékot nyújt a hitelező számára arra az esetre, ha az adós nem hajlandó vagy nem tud teljesíteni. Hitelügylet során kezes akkor szükséges, ha a hitelbírálat során a bank valamilyen kockázati tényezőt lát az ügyféllel kapcsolatban. Példa erre a hitelfelvevő életkora, amely lehet túl fiatal vagy túl öreg igénylő, a nem 8 órás vagy nem bejelentett munkaviszony, a rendszertelen foglalkoztatás, illetve egyéni vállalkozóknál a még le nem járt 1 éves működés.

Mikor kell fizetni a kezesnek az adós helyett?

A kérdés árnyalt, ugyanis nem mindegy, hogy milyen kezességről szól a megkötött szerződés. A Polgári Törvénykönyv kimondja, hogy „A kezes abban az esetben köteles teljesíteni, ha a jogosult felszólította a teljesítésre.”

Tehát minden esetben kell kapnia a kezesnek egy hivatalos felszólítást a fizetési kötelezettséget illetően. Az viszont már egyáltalán nem mindegy, hogy a felszólítást mikor kapja meg, illetve ténylegesen mikor kell a követelést rendeznie, mivel ez attól is függ, hogy melyik kezességtípusról van szó.

A kezesség 3 típusa:

  • Egyszerű, vagy sortartó kezesség: „A kezes mindaddig megtagadhatja a teljesítést, ameddig a jogosult nem igazolja, hogy a követelést a főkötelezettel szemben megkísérelte behajtani, de az ésszerű időn belül nem vezetett eredményre.” Út lehet a sortartási kifogás előterjesztése, ha a hitelező azonnal tőle szeretné a mulasztó adós tartozását behajtani. Tehát a kezesnek mindaddig nem válik esedékessé a fizetés, amíg a követelés jogosultja nem igazolja, hogy megpróbálta behajtani a tartozást az adóson és a behajtás ésszerű időn belül nem vezetett eredményre. Fontos, hogy mind a két feltételnek teljesülnie kell, ha a jogosult a kezestől szeretne a pénzéhez jutni. Lényeges továbbá, hogy a behajtás időtartama, illetve annak eredménytelen lezárása minden esetben egyedi elbírálás alá esik. A kötelezett és a kezes együttes perlése ebben az esetben fennállhat a jogosult részéről.
  • Készfizető kezesség: A kezest nem illeti meg a sortartás kifogása, ha
  1. a) a követelés kötelezettől való behajtása a kötelezett lakóhelyének, szokásos tartózkodási helyének, telephelyének vagy székhelyének megváltozása következtében lényegesen megnehezült;
  2. b) a jogosult a kötelezettel szembeni egyéb követelése behajtása végett végrehajtást vezetett a kötelezett vagyonára és a végrehajtás során a követelés nem nyert kielégítést; vagy
  3. c) a kötelezett csődeljárásban fizetési haladékot kapott vagy ellene felszámolás indult.
  • Kártalanító kezesség: Ebben az esetben a követelésnek a kötelezettől be nem hajtható részéért vállalt felelősséget a kezes, így csupán akkor követelhető a biztosított követelés kielégítése, ha végrehajtás indult a kötelezett vagyonára és a végrehajtás során a követelés nem nyert kielégítést. Ekkor a jogosult a kártalanító kezest fel sem szólíthatja a teljesítésre azelőtt, hogy eredménytelen végrehajtást vezetett volna a kötelezett vagyonára. A kezességnek ezen típusa kizárja a kötelezett és a kezes együttes perlését. Érdemes azonban megjegyezni, hogy bár rengeteg időt lehet nyerni, amíg jogi úton az adós ellen lefolytatódik az eljárás, ugyanakkor az adós tartozása is nő ezzel együtt, amely során előfordulhat, hogy az eljárás végén az eredetileg fizetett összeg többszörösét terhelik a kártalanító kezesre.

Összegzés

A hitelügyletek során a bankok nem kevés alkalommal kérnek az ügyfelektől biztosítékot, amely sok esetben kezesek bevonásával valósul meg. Ekkor ugyanis, ha az adós nem tud fizetni, a pénzintézet számára van egy plusz biztosíték, hogy a kezes átveszi a törlesztést a fizetés megtagadása/fizetésképtelenség esetén az eredeti adóstól. Jelenleg a kezességnek 3 típusát különböztetjük meg, melyeknél a legnagyobb különbséget az jelenti, hogy mikor kell a kezesnek fizetnie. Típusok: egyszerű, vagy sortartó kezes; készfizető kezes és a kártalanító kezes.

Hozzászólások

Szólj hozzá

A kommentet ellenőrzik mielőtt nyilvános lesz.

Friss bejegyzések

Gyorskölcsön, Hiteligénylés, Online személyi kölcsön, Személyi kölcsön Infláció – Okai, mértéke és hatása életünkre
Infláció – Okai, mértéke és hatása életünkre
Egyéb, Fizetési megoldás, Gyorskölcsön, Online kölcsön, Online személyi kölcsön Hogyan juthatunk személyi kölcsönhöz? – Mindent a feltételekről
Hogyan juthatunk személyi kölcsönhöz? – Mindent a feltételekről