Babaváró Hitel

Nézd meg hogy jogosultak vagytok-e babaváró hitelre.

 • Akár 10 millió Ft összegű hitel
 • Szabadon felhasználható
 • Amennyiben 5 éven belül gyermeketek születik, kamatmentes lehet a hitel
 • A havi maximális törlesztőrészlet összege 50.000 Ft

Babaváró hitel jogosultság vizsgálat


A válaszaid alapján a törvényi követelményeknek megfelelsz!

Add meg elérhetőséged és segítünk a hitelügyintézésben!
Regisztrálok

 

2019. július 1.-től igényelhető a babaváró támogatásnak is nevezett babaváró hitel akár 10 millió forintos összegben. A babaváró támogatás és hitel célja a gyermekvállalás és gyermeknevelés támogatása, melynek keretében kamattámogatást biztosít a babaváró hitelt felvevők számára, valamint gyermekvállalási támogatás keretében segít  havi törlesztőrészlet érintő feltételek megfogalmazásával.

A Babaváró Hitel legfontosabb tudnivalói, az igénylés feltételei

A Babaváró hitel, vagy más néven Babaváró támogatást 2019 nyarától igényelhetik fiatal párok. Összege maximum 10 millió forint lehet, törlesztőrészlete nem haladhatja meg a havi 50 ezer forintot és futamideje legfeljebb 20 év lehet.

A hitelfelvételnek több feltétele is van.

 • Az első és legfontosabb, hogy az igénylő párnak házastársi viszonyban kell lennie egymással,
 • azonban 2020-tól már elvált szülők is igényelhetik ezt a hitelformát.
 • Továbbá feltétel még, hogy a feleség 18 és 41 év között legyen,
 • illetve, hogy legalább az egyik házastársnak legalább 3 éve fennálló TB jogviszonya legyen.
 • Ezen felül, mindkét házastársnak magyar állampolgárnak kell lennie (vagy külföldiként érvényes magyarországi tartózkodási engedéllyel bírnia),
 • illetve magyarországi lakcímmel kell rendelkeznie.
 • A házaspár egyik tagja sem lehet büntetett előéletű, nem lehet tartozása a NAV felé, valamint nem lehet rajta a negatív KHR listán.

A Babaváró hitel jelenlegi konstrukciójában 2022-es év végéig igényelhető és vehető fel.

Hogyan lesz a hitelből vissza nem térítendő támogatás?

A hitel törlesztésének feltételei a családban születendő (vagy örökbefogadás útján kerülő) gyermekek száma szerint változik. A hatályos jogszabály szerint az igénylés során 12 hét várandósság igazolása szükséges.

A hitel törlesztése a szerződés megkötése után 5 évig minden esetben teljesen kamatmentes. Ha az ötödik év lejártával nem születik gyermek, úgy a felvett támogatás teljes egészét 120 napon vissza kell fizetni.

Az első gyermek születése (vagy örökbefogadása) után a hitel törlesztési kötelezettsége 3 évre szüneteltethető. A kölcsön futamideje ezzel a 3 évvel hosszabbodik a továbbiakban.

Két gyermek esetén a felvett összeg visszafizetési kötelezettségének 30%-át elengedik, illetve ugyanúgy kérhető a 3 éves törlesztési szüneteltetés

Három gyermek esetén pedig a teljes tartozást elengedik, tehát a hitelből, vissza nem téritendő támogatás válik.

Hogyan történik a babaváró hitelfelvétel folyamata?

A babaváró hitelt alapvetően bárki igényelheti, aki a jogszabályi feltételeknek megfelel, azonban minden bank a saját keretei és szabályrendszere alapján határoz az adott személy(ek) hitelképességéről.

A megfelelő hitelintézet kiválasztásában online kalkulátoraink segíthetnek. A babaváró hitelnél a különböző pénzintézetkek között különbség lehet a bank által megszabott minimális havi jövedelemhez köthető feltételekben, a minimális hitelösszegben és a futamidőben. Érdemes tehát a hitel igénylése előtt minden lehetséges opciót mérlegelni.

Az igénylést követően a bankok 10 napjuk van elbírálni a kérelmet. Pozitív bírálat után indul meg a szerződéskötés folyamata, majd azután történik a kért összeg folyósítása.

Mire használható a Babaváró Hitel?

A babaváró hitel kosntrukciójából fakadóan teljesen szabad felhasználású. Segítségével kiváltható vagy törleszthető bármilyen, az igénylés pillanatában is fennálló hitel. Az, hogy pontosan milyen hitel és milyen mértékben váltható ki a babaváróból kapott összeggel, az pénzintézetenként eltérő, így érdemes az adott banknál tájékoztatást kérni.

A babaváró hitel másik nagy előnye, hogy lakásvásárlás esetén egy része önerőként beszámítható a lakáshitel felvétele során. Amennyiben a babaváró és a lakáshitel igénylése között nem telik el 90 napnál több, úgy a babaváró összegének 75%-a beszámítható a lakáshitelhez szükséges önerőbe.

Babaváró Hitel és a CSOK

A családi otthonteremtési kedvezmény és a Babaváró hitel igényelhető együttesen is, ugyanazon a gyermekre. Amennyiben CSOK-al történt a lakásvásárlás, úgy:

 • a Babaváróval összekombinálva két gyermek születése után a lakáshitelből 1 millió forint kerül elengedésre, a Babaváró tartozásának pedig 30%-a,
 • három gyermek esetén a CSOK lakáshitelből 4 millió forint, míg a Babaváró teljes egésze.

Éppen ezért érdemes alaposan körüljárni a témát és minden szükséges információt begyűjteni ezen pénzügyi termékekről, ugyanis a támogatásoknak köszönhetően jelentős mennyiségű tőke spórolható.

Babaváró Hitel és a hitel moratórium

A 2019-ben meghírdetett törlesztési moratórium minden hitelkonstrukcióra, így a Babaváróra is érvényes. Mivel a Babaváró az első 5 évében kamatmentes, így a hitel moratórium időszakában a kamatok nem halmozódnak, mint a többi konstrukció esetében. A futamidő, csak úgy mint a többi pénzügyi termék esetében, a törlesztés szüneteltetésének idejével hosszabbodik majd meg a jövőben.

A Babaváró Hitel törlesztése

A szerződéskötés és a kért összeg folyósítása után megkezdődik a hitel havi törlesztése. A Babaváró hitelhez tartozik még egy kiegészítő havidíj is, ez az Állami kezességvállalás díja. Ennek mértéke az évben aktuálisan fennálló tőketartozás 0,5%-a havonta.

Amennyiben 1 vagy több gyermek születik az 5 év alatt, úgy a törlesztésre a gyermekek száma szerinti kedvezmények, vagy akár a teljes tőketartozás elengedése vonatkozik.

A Babaváró hitelt felvevő feleknek lehetőségük van tartozásuk, elő-, illetve végtörlesztésére is. Egy gyermek születése után a végtörlesztési procedúra teljesen díjmentes, csupán a maradék fennálló tőketartozást kell részben, vagy egészben visszafizetni. Amennyiben 5 éven belül nem születik gyermek, a végtörlesztésre így is lehetőség nyílik azzal a különbséggel, hogy a fennálló tőketartozás mellett, még az állam által átvállalt kamatok összegét is vissza kell fizetni.

Lehetőség van továbbá a Babaváró hitel törlesztését szüneteltetni. Az első gyermek születése után kérhető a törlesztés szüneteltetése 3 évre, a második gyermek születése után pedig szintén 3 évre. A jelenleg hatályos rendelet szerint a futamidő nem haladhatja meg a 20 évet, így érdemes ezzel a kitéllel is számolni a szüneteltetési kérelmek esetében.

Ha a rendeletbe foglalt 5 éven belül nem születik gyermek, úgy az addig kapott kamattámogatást 120 napon vissza kell fizetni az államnak. A kamattámogatás törlesztésére kérhető méltányosság, illetve részletfizetés is az ezekben az ügyekben illetékes kormányhivatalnál.

Babaváró hitel felvételén gondolkozol? Nézd meg jogosult vagy-e rá!

Az InstaCash online kalkulátorának segítségével gyorsan és könnyen ellenőrizheted, hogy jogosult vagy-e a Babaváró hitel felvételére. A vizsgálat kiterjed a hitel folyosításhoz szükséges legfontosabb kitételek mindegyikére!

Amennyiben:

 • Teljesül a házasságra vonatkozó kritérium,
 • a házastársak együttesen nyújtják be hiteligényüket,
 • legalább egyik félnek ez az első házassága,
 • a feleség legalább 18, de még nem múlt el 41 éves,
 • mind a két fél magyar állampolgár és rendelkezik magyarországi lakcímmel, vagy tartózkodási engedéllyel,
 • mIndkét fél büntetlen előéletű, nincs tartozása a NAV felé és nem szerepel a negatív KHR listán,
 • legalább az egyik fél rendelkezik 3, vagy több éve folyamatosan meglévő társadalombiztosítással,
 • és, ha az egyes hitelintézet feltételeinek megfeleltek,

úgy jogosultak vagytok a Babaváró hitel és a hozzátartozó kamattámogatás igénylésére és felvételére.

 

A Babaváró hitel igénylésére vonatkozó kormányrendelet

A babaváró hitel igénybevételének feltételeit rendelet határozza meg, amely az alábbiak szerint fogalmaz:

 

 1. § (1) A kölcsönszerződés megkötését a házaspár – együttes igénylőként – akkor igényelheti, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában
 2. a) a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét,
 3. b) mindkét házasfél rendelkezik magyarországi lakcímmel,
 4. c) legalább az egyik házasfél legalább 3 éve folyamatosan
 5. ca) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a alapján biztosított,
 6. cb) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanulmányokat folytat, vagy
 7. cc) az f) pont fa) alpontjában foglaltaknak megfelelő házasfél kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik,
 8. d) a bíróság
 9. da) egyik házasfél büntetőjogi felelősségét sem állapította meg az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt, vagy
 10. db) valamelyik házasfél büntetőjogi felelősségét megállapította az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt, de az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült,
 11. e) egyik házasfélnek sincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása,
 12. f) mindkét házasfél megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:
 13. fa) magyar állampolgár vagy olyan személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 14. fb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy
 15. fc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján hontalan jogállásúnak ismerték el,
 16. g) abban az esetben, ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastárs az első házasságában él, azzal, hogy az özvegyülés miatt megszűnt házasságot e feltétel érvényesülése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni,
 17. h)egyiküknek sincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CXXII. törvény) 11. § (1) bekezdése szerinti, a Központi Hitelinformációs Rendszerben (a továbbiakban: KHR) nyilvántartott tartozása, ide nem értve azt az esetet, amikor a késedelmes tartozás teljesítése már megtörtént, azonban a teljesítésre a kölcsönkérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor, és a 2011. évi CXXII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a hiteladósra vonatkozó referenciaadatot a KHR-ből még nem törölték,
 18. i) esetükben nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amelynek alapján a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető, és
 19. vállalják, hogy legalább egyikük a kölcsönkérelem benyújtását követően született vagy örökbefogadott gyermekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásában neveli.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti 3 éves időszak számítása során

 1. a) az (1) bekezdés c) pont ca)-cc) alpontja szerinti egymást követő időszakokat össze kell számítani,
 2. b) folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok befejezését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs,
 3. c) a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) vagy e)-j) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, és
 4. d) a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy évet meghaladó része nem számítható be.

(3) Nem magyar állampolgár támogatott személlyel kölcsönszerződés a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt köthető.

(4) Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.

(5) Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

 

Friss hírek

Szakmai tartalmak

 • Mely ingatlanokra nem kaphatunk lakáshitelt és mi lehet ilyenkor a megoldás?

  A lakáshitel egy viszonylag kötöttebb konstrukció, melyben a megvásárolni kívánt ingatlanra és a terheltre is egyaránt komoly feltételek vonatkoznak, szemben a személyi kölcsönnel. Melyek azonban a lakáshitel feltételei? Mi a lakáshitel? A lakáshitel egy olyan gyűjtőfogalom, mely magában foglalja az összes olyan jelzálog alapú hitelkonstrukciót, ami kizárólag lakóingatlan célra használható fel. Amelyből: új ingatlant vásárolhatunk;

 • KHR – Az egyik legnagyobb buktató a hitelképesség vizsgálatakor

  A KHR-nek elsődlegesen a hitelképességünk szempontjából van jelentősége, azon belül is annak, hogy hogyan szerepelünk rajta, ugyanis innen bármelyik pénzintézet lekérheti a hiteltörténeti előzményeinket. De mi is pontosan a KHR lista? Mit tartalmaz? Hogyan kerülünk fel rá és hogyan kerülhetünk le róla? Mi a KHR? A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) lista nyilvántartja a magánszemélyek és vállalkozások

 • Mire figyeljünk, ha a spórolás a cél?

  A rekord magas infláció, az általános drágulás az élet minden területén érezteti hatását. A jövedelmi viszonyoktól függetlenül ez mindenkit arra ösztönöz, hogy racionalizálja a kiadásait. Mit tehetünk a spórolás jegyében? Főként a kiadások visszafogásával, az energiafelhasználás és a fogyasztás csökkentésével, valamint a pénzügyi megtakarítások biztonságos, kiszámítható, magas hozamot ígérő elhelyezési lehetőségeinek felkutatásával reagálhatunk jól az