Babaváró Hitel

Nézd meg hogy jogosultak vagytok-e babaváró hitelre.

 • Akár 10 millió Ft összegű hitel
 • Szabadon felhasználható
 • Amennyiben 5 éven belül gyermeketek születik, kamatmentes lehet a hitel
 • A havi maximális törlesztőrészlet összege 50.000 Ft

Babaváró hitel jogosultság vizsgálat


A válaszaid alapján a törvényi követelményeknek megfelelsz!

Add meg elérhetőséged és segítünk a hitelügyintézésben!
Regisztrálok

2019. július 1.-től igényelhető a babaváró támogatásnak is nevezett babaváró hitel akár 10 millió forintos összegben. A babaváró támogatás és hitel célja a gyermekvállalás és gyermeknevelés támogatása, melynek keretében kamattámogatást biztosít a babaváró hitelt felvevők számára, valamint gyermekvállalási támogatás keretében segít  havi törlesztőrészlet érintő feltételek megfogalmazásával.

Az igénybevétel feltételei

A babaváró hitel igénybevételének feltételeit rendelet határozza meg, amely az alábbiak szerint fogalmaz:

 

 1. § (1) A kölcsönszerződés megkötését a házaspár – együttes igénylőként – akkor igényelheti, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában
 2. a) a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét,
 3. b) mindkét házasfél rendelkezik magyarországi lakcímmel,
 4. c) legalább az egyik házasfél legalább 3 éve folyamatosan
 5. ca) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a alapján biztosított,
 6. cb) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanulmányokat folytat, vagy
 7. cc) az f) pont fa) alpontjában foglaltaknak megfelelő házasfél kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik,
 8. d) a bíróság
 9. da) egyik házasfél büntetőjogi felelősségét sem állapította meg az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt, vagy
 10. db) valamelyik házasfél büntetőjogi felelősségét megállapította az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt, de az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült,
 11. e) egyik házasfélnek sincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása,
 12. f) mindkét házasfél megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:
 13. fa) magyar állampolgár vagy olyan személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 14. fb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy
 15. fc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján hontalan jogállásúnak ismerték el,
 16. g) abban az esetben, ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastárs az első házasságában él, azzal, hogy az özvegyülés miatt megszűnt házasságot e feltétel érvényesülése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni,
 17. h)egyiküknek sincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CXXII. törvény) 11. § (1) bekezdése szerinti, a Központi Hitelinformációs Rendszerben (a továbbiakban: KHR) nyilvántartott tartozása, ide nem értve azt az esetet, amikor a késedelmes tartozás teljesítése már megtörtént, azonban a teljesítésre a kölcsönkérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor, és a 2011. évi CXXII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a hiteladósra vonatkozó referenciaadatot a KHR-ből még nem törölték,
 18. i) esetükben nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amelynek alapján a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető, és
 19. vállalják, hogy legalább egyikük a kölcsönkérelem benyújtását követően született vagy örökbefogadott gyermekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásában neveli.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti 3 éves időszak számítása során

 1. a) az (1) bekezdés c) pont ca)-cc) alpontja szerinti egymást követő időszakokat össze kell számítani,
 2. b) folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok befejezését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs,
 3. c) a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) vagy e)-j) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, és
 4. d) a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy évet meghaladó része nem számítható be.

(3) Nem magyar állampolgár támogatott személlyel kölcsönszerződés a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt köthető.

(4) Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.

(5) Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

 

Friss hírek

Szakmai tartalmak

 • Így finanszírozható hitelből a továbbtanulás 

  Szeretnél diplomát szerezni? Nagyszerű, szentül hiszem, hogy az ambiciózus fiataloké a jövő! Azonban mindez nemcsak a 18. életévüket frissen betöltött, főállású diákok – és családjaik – számára jelenthet komoly anyagi megterhelést. Sokan már önálló háztartással és keresettel rendelkező felnőttként döntenek a továbbtanulás mellett, az otthonuk, valamint önmaguk fenntartása mellett pedig igen nehéz összespórolni a tanulmányaik finanszírozásához

 • Online hiteligénylés

  Hitelmoratórium – tapasztalatok egy év után

  Júniusban 30-án ér véget a koronavírus-járvány okozta gazdasági helyzetre válaszul adott  hiteltörlesztési moratórium. A moratórium a 2020. március 19. előtt folyósított ügyletekre vonatkozik, és a határidő lejárta után ismét a megszokott rendben szükséges majd törleszteni a hitelünket. 2021 elején söpört végig a sajtón több olyan hír, amely a hitelmoratórium kihasználása esetén felmerülő többletköltségekre hívta fel

 • Kölcsön döntés

  Mikor érdemes faktoringot választani banki hitel helyett?

  Minden cégvezető jól ismeri a banki hitelek nyújtotta lehetőségeket, ám nem ez az egyetlen vállalati finanszírozási megoldás. A likviditás fenntartása érdekében egyszerű és gyors megoldás lehet a faktoring.   Mi is az a faktoring? A faktoring egy vállalat finanszírozási megoldás, amely keretében egy adott gazdasági társaság engedméezi (tehát eladja) a vevő számlát egy faktorcég számára.