PSD2 Promóció

 

Promóciós szabályzat

PSD2 bankszámlatörténet szinkronizálási promóció

 

Az InstaCash Kft. (székhely: 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 22. Fsz. 2. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-3288939) (a továbbiakban: instacash PSD2 bankszámlatörténet szinkronizálási promóció (a továbbiakban: Promóció), melynek feltételeit az alábbiak szerint határozza meg.

 

 

 • Általános rendelkezések

 

   1. Szervező: InstaCash Kft. (székhely: 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 22. Fsz. 2. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-3288939)
   2. A promóció teljes időtartama: 2023. március 22-től visszavonásig, de legkésőbb 2023. június 30-ig.

 

 • Promócióban elérhető jóváírás és feltételei

 

   1. A Promóció keretében az instacash jóváírást teljesít az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén
    1. az ügyfél Digitális fiókot hoz létre az app.instacash.hu felületen keresztül és
    2. megismeri és elfogadja a jelen Promóciós szabályzat tartalmát és
    3. az Online Előszűrés keretében PSD2 alapú bankszámlatörténet szinkronizáció segítségével sikeresen megosztja bankszámlatörténetét az instacash-sel legalább egy olyan bankszámlára vonatkozóan, amelyre a jövedelme érkezik és
    4. amennyiben az ügyfél rendelkezik meglévő hitellel, abban az esetben azon számlára vonatkozóan is szükséges elvégeznie a számlatörténet megosztását
    5. banki ajánlat kiválasztását követően legalább a bankszámlatörtént szinkronizációval megegyező időtartamot lefedő, a szinkronizált bankszámlához kapcsolódó bankszámlakivonatot tölt fel hiánytalul ( az Ügyfél által a saját internetbankjából PDF formátumban lekért vagy az eredeti papír alapú példányt fotózott formátumban)  és
    6. a felületen megadja a promócióban történő részvételhez szükséges személyes adatait, így nem kizárólag, de különös tekintettel az alábbiakra:
     1. Név
     2. Születési hely, idő
     3. Anyja neve
     4. Adóazonosító
     5. TAJ szám 
     6. Bankszámlaszám, amely automatikusan az a számlaszám, amelyre vonatkozóan az Ügyfél a bankszámlakivonatokat feltöltötte
    7. a Promóciós jóváírás kifizetéséig nem vonja vissza adatkezelési hozzájárulását.
    8. A Promóció időtartamának szempontjából a sikeres bankszámlatörténet szinkronizáció, valamint a kapcsolódó bankszámlakivonat feltöltésének dátuma a mérvadó.
    9. A Jóváírás kizárólag az Ügyfél által megosztott bankszámlatörténethez kapcsolódó bankszámlára történik.
   2. A jóváírás mértéke: egyszeri nettó 20 000 Ft.

 

 • Jóváírások kifizetése

 

   1. A jóváíráshoz a promócióban előírt feltételeket hiánytalanul teljesíteni szükséges.
   2. Amennyiben a jóváírási feltételek teljesülnek, úgy a jogosult Ügyfél a feltételek teljesítésének hónapját követő hónap 15. napjáig átutalásban részesül.
   3. Az instacash az Ügyfél saját tulajdonú bankszámlaszámára teljesíti az átutalást.

 

 • Egyéb rendelkezések

 

  1. A Promócióban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják jelen Promóciós szabályzat minden rendelkezését.
  2. A Promóció keretében kifizetett jóváírás a magánszemély nettó egyéb jövedelmének minősül.
  3. A Promócióban történő részvételhez szükséges adatok megadása az instacash adóbevallási és megfizetési kötelezettésgének teljesítéséhez szükséges. A Promócióban történő részvétellel az Ügyfél kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá hozzájárulását adja ezen személyes adatok instacash általi megismeréséhez és kezeléséhez a jogviszonnyal kapcsolatos adatfeldolgozási, nyilvántartási és adattovábbítási célból. Az adatok továbbítása a NAV felé és az adatkezelés időtartama jogszabályi kötelezettségen alapul. Ezen feladatok elvégzése érdekében az adatok továbbításra kerülnek az instacash könyvelője részére. A Promóciós szabályzat elfogadásával az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az adatait az adatkezelő szervezetek megismerhetik, továbbá kijelenti, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól részletes tájékoztatást kapott, azokat megértette és a hozzájárulását önként az adatkezelési cél megvalósulása érdekében adja. 
  4. A Promócióban történő részvétellel az Ügyfél elfogadja, hogy az adóigazolást részére az instacash elektronikus úton, az Ügyfél által megadott e-mail címre juttassa el.
  5. A Promóció juttatója az instacash., a Promóció utáni, a juttatót terhelő adófizetési, adóbevallási kötelezettségnek – szükség esetén – az instacash tesz eleget, a mindenkor hatályos adójogszabályokban foglaltaknak megfelelően.
  6. A jelen Promóciós Szabályzatban foglaltak alapján a promóciós jóváírásra jogosult Ügyfelek személyének megállapítása a Szervező informatikai rendszere által történik.
  7. A jogosultság feltételeinek megállapítása (beleértve a bankszámlatörténet megosztás sikerességét) tekintetében kizárólag a Szervező informatikai rendszere mérvadó.
  8. Az instacash a Promóciós szabályzat megsértése, manipuláció, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén az érintett Résztvevőt, Ügyfelet a Promócióból automatikusan kizárja.
  9. Az instacash nem tartozik felelősséggel azért, ha az Ügyfél esetlegesen rossz bankszámlaszámot adott meg, esetleg időközben megszüntetésre került a bankszámla.
  10. Az instacash jogosult a jelen promóciós szabályzatot nem visszamenőleges hatállyal a jövőre nézve egyoldalúan módosítani.

 

Budapest, 2023. március 21.